VASS Nederland

Raad van Advies

De raad van advies bestaat uit de volgende leden.

 • Martin Kirchner
 • JeroenBroekman
 • Marcvan Eijl
 • Peter Roosendaal
 • John van der Rijt

 

Raad van Advies

Om de kwaliteit en de transparantie van de bedrijfsvoering van VASS te waarborgen, stellen we een Raad van Advies in. Dit orgaan zal bij aanvang uit minimaal 2 leden bestaan, maar zal groeien naar maximaal 5 leden. Zitting
krijgen vertegenwoordigers van verschillende organisaties, die verwant zijn aan VASS. Daarbij denken we aan vertegenwoordigers van de volgende branches:

 • Juridisch
 • Kennisinstituten en onderwijs
 • Automotive
 • Media & Communicatie
 • Retail / Management
 • Commerciële bedrijfsleven

Het belangrijkste doel van de Raad van Advies is: 

Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, zodat het beleid van VASS aansluit bij de wensen en mogelijkheden
van de autobedrijven die aangesloten zijn bij VASS.Versterking van organisatie, platform en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van VASS verder vertalen in activiteiten, waartoe
een sterkere organisatie en platform nodig is.Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van één of meerdere activiteiten van VASS, ondersteunen zij VASS in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de
aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken. De Raad van Advies krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de directie. Deze adviezen zijn niet bindend.

Wat houdt dit in:

De stem van de ondernemer/ autobedrijven vertegenwoordigen
Kritisch mee kijken naar de transparantie van VASS en de deelnemende partijen/ partners
4 keer per jaar samenkomst
Vergaderingen voorbereiden en bijwonen
Vergoeding via vacatieregeling