Goed nieuws!

Samen hebben we mooie stappen gemaakt om er een waardevolle samenwerking van te maken. Beiden zijn we erg tevreden over de gang van zaken en het mooie voordeel dat er is voor de VASS leden. Op naar meer!